چگونه میز مناسب انتخاب کنیم؟

کشورها ی سازنده انواع میزها
آذر ۱۷, ۱۳۹۳

چگونه میز مناسب انتخاب کنیم؟

درهنگام خرید موارد مختلفی را بایدمد نظرداشته باشیم ازجمله طرح،رنگ،اندازه وامکانات
اگرمورد سلیقه را نادیده  فرض کنیم . مواردذکرشده بالامتأثرازعوامل مختلفی نظیرنوع واندازه تلویزیون،رنگ محیط اطراف،اندازه میزونوع استفاده ازآن همه درانتخاب نوع میز دخالت دارد که درذیل به یک یک آنها می پردازیم:
چگونه اندازه مناسب رابرای خرید میزانتخاب کنیم؟
عرض مناسب جهت میزدرراستای دورنمای مناسب وشکیل این است که طول میزبایدحداقل ۴۰%بیشترازطول تلویزیون باشد یعنی اگرتلویزیون ۴۰اینچ یعنی تقریباً۱متراست طول مناسب جهت میز ۱۴۰سانتی متراست چراکه به دلیل واید (پهن) بودن تلویزیون یعنی نسبت عرض بیشتر به ارتفاع ، بیس عریضتری برای میزدرنگاه بیننده طلب می کند.هرچه این پهنا(پهنای میز) بیشترمی شود درجذابیت بیننده اثرمثبت می گذارد امااین مهم نباید محل قرارگرفتن میزراتحت الشعاع قراردهد چراکه اندازه میزباید متأثرازمحل قرارگرفتن آن نیز باشد یعنی یک فاصله مناسب باچهارچوب درب ، ستونها ، دیوارهای کناری ومبلمان لحاظ گردد . همان مقدارکه میزکوچک دریک دیواربزرگ نامناسب جلوه می کندکه یک میزبزرگ دریک محل کوچک . اما لحاظ کردن همان مقدارحداقل۴۰٪درصد بزرگترحتماً ضروریست . ضمن آنکه اگرتلویزیون بالای میز و برروی دیوارنصب شده باشداندازه کمی هم بزرگتر(۵۰٪)مناسب تراست . چراکه هر قدر تلویزیون ازمیزفاصله می گیرد بیس میز کوچکتر به نظر میرسد.
چگونه رنگ مناسب راانتخاب کنیم؟
رنگ میزها مخصوصاً میزهای جدید بسیارمتنوع است ازاین روما با طیف وسیعی ازرنگها سروکار داریم که درانتخاب آن علاوه برسلیقه شخصی می توانیم موارد زیادی را مد نظر قرار دهیم.
بستگی به نوع دکوراسیون خانه ، ما می توانیم ازرنگهای ملایم استفاده شده درخانه تارنگهای کاملاً متضاد استفاده کنیم که بیشترنمایان گرسلیقه استفاده کننده است تاموارد دیگر. مثلاً اگردرخانه ازرنگهای متنوع ومختلف زیاد استفاده شده هیچ دلیلی برای عدم استفاده ازرنگهای شاد ومتنوع وجودندارد چرا که به محیط حس شادابی ونشاط می دهد مخصوصاً برای خانواده های جوان رنگهای متنوع توصیه می شود . ازاین موضوع که بگذریم درکل باید یک تناسبی بین محیط وسلیقه خود را درنظرداشته باشیم.
متأسفانه بیشترمردم  دراتنخاب رنگ ازرنگ مشکی به دلیل مشکی بودن تلویزیون استفاده می کنند که این مهم درست به نظرنمی رسد .چراکه ۹۵٪ تلویزیون راصفحه آن تشکیل میدهد که هنگام روشن بودن ملون است نه مشکی و این دقیقاً زمانی است که تقریباٌ همه به آن سو نگاه میکنند.درهنگام خاموش بودن که کاملاٌمشکی است تقریباًکمتر به آن توجه دارد. یعنی انتخاب رنگ مشکی هیچگونه هماهنگی بامحیط نظاره گرندارد وفقط درزمان خاموش بودن به رنگ مشکی است که بیشترتوجه آدمی به محیط دیگری غیرازتلویزیون است پس بهتراست محیط اطراف شرط اول انتخاب باشد تارنگ تلویزیون . درمورد انتخاب رنگ محیط باید متذکرشد که درواحدها به دلیل اشغال جا توسط میزبهترین گزینه ، انتخاب رنگ هماهنگ باکف ساختمان است زیرا اگررنگ میزبا دیوارها کمی تفاوت داشته باشد نهایتاٌ یک نقشی برروی دیواردیده می شود اما تضاد بارنگ کف این گونه می نماید که مقداریبیشتری ازکف مفیدآپارتمان توسط میزاشغال شده است.
انتخاب طرح میز:
میزتلویزیون باید یک هماهنگی باطرح کل واحد ومحل قرارگرفتن داشته باشد یعنی اگرکل ساختمان ومخصوصاٌ داخل ساختمان وصد البته دکوراسیون اعم ازفرش وآرایش ساختمان اگرکلاسیک باشد بایدطرح میزهم به همان میزان کلاسیک باشد والا نامناسب جلوه می نماید .درساختمانها و دکوراسیون مدرن استفاده از طرحهای مدرن جلوه بیشتری داشته ومناسبتر است.
ازدیگرزوایای مهم درهنگام خریدمیزتلویزیون بایدبه امکانات آن توجه گردد ازجمله کشوها ومحل قراردادن لوازم صوتی ودیگروسایل موردنیاز.
معمولاً درهرمیزتلویزیون بخش هایی جهت قراردادن لوازم صوتی ، تصویری نظیرضبط صوت ، دی وی دی پلیر، ریسیوروحتی گیم باکس .
درانتخاب میزبایددقت شود تابعدازجاگذاری لوازم اشاره شده جای خالی باقی نماند چراکه محل خالی روی میزازجذابیت آن می کاهد . همین طوراگرلوازم متفرقه جهت جاسازی درمیزداریم به نحومطلوب درون آن جای گیرد . اماآنچه که بسیارمهم است اینکه ازقراردادن سیستم های پرحجم نظیرضبط صوت ها وحتی ساب وفر سینمای خانگی درداخل میزپرهیزشود چرا که در طراحی تلویزیونهای جدید اصل بر ظرافت است. واستفاده از لوازم حجیم با این مهم در تناقض میباشد.
آیا استفاده از ساب وفر سینمای خانگی در داخل میزها صحیح است؟
به چند دلیل خیر. اولاً کار سینمای خانگی آنالیز صدا و تفکیک وپخش آن از یک یک بلندگوهاست. به این ترتیب که ما صدای اصلی را از سنتر مرکزی ، بقیه صداهای چهار طرف را از بلنگوهای کناری میشنویم . به طوری که در فیلم های دالبی ۵٫۱ حتی باچشم بسته هم میتوانیم مسیر حرکت موضوع را فقط با گوش دادن حدس بزنیم . که این مهم با صدای غرش ساب وفر تکمیل شده هیجان تماشای فیلم رابیشتر می کند. حال ما با قراردادن ساب وفر در داخل میز تمامی صداهای تفکیک شده در دو بلند گوی کناری وبلند گوی سنتررا با غرش پر قدرت ساب وفر که معمولاً توان خروجی صدای آن بیش از ده برابر بقیه بلندگوهاست دوباره برهم میریزیم . با دقت در راهنمای استفاده از تمامی سینماهای خانگی نیز مشاهده میکنیم که به این مهم توجه شده و دراشکال ترسیمی محل ساب وفر را تقریباً چند متری کنار تلویزیون نمایش میدهد . تا صدای غرش آن به کل حجم محیط باشد . وهمینطور به دلیل ارتفاع زیاد ساب های جدید تقریباً بیشتر از ۴۰ سانتیمتر، برای جای دادن آن داخل میز میبایست از طیف وسیع میز صرفنظر کرده واز گروه tv cabinet جهت این منظور میز انتخاب کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *